19.9.07

Zdarzyło się dzisiaj


19.XI.1904 Urodził się Paweł Finder, sekretarz generalny KC PPR (zginął w 1944 r.).


19.X.1954 Utworzenie Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy.


-"KR"

17.9.07

Cytat na ten tydzień"Historyczną zasługą naszych partii jest to, że swą działalnością umocniły one przyjażń radziecko-polską, wzbogaciły ją o nową treść, zespoliły wysiłki narodów Polski i Związku Radzieckiego w walce o tryumf socjalizmu i komunizmu."

L. Breżniew

5.9.07

Wiersz na ten tydzieńGdy wieje wiatr historii,
ludziom jak pięknym ptakom
rosną skrzydła, natomiast
trzęsą się portki pętakom.


K. I. Gałczyński


-"KR"

21.6.07

Wiersz na ten tydzień


Krakowskie ubytki


Ubyła
Jedna Mogiła -
Na Nową Hutę się zmieniła.

J. SZTAUDYNGER

- "KR"

O autorze:
- Jan Izydor Sztaudynger urodził się 28 kwietnia 1904 w Krakowie
- studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim
- 1825 r. pierwszy tomik wierszy "Dom mój" ze wstępem Karola Huberta Rostworowskiego
- członek grupy literacko-artystycznej Helion
- 1937-1939 r. pracownik Kuratorium Szkolnego w Poznaniu i wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim
- po wojnie od 1954 roku pracował w Państwowej Szkole Dramatycznej Teatru Lalek w Łodzi
- 1950-1954 r. redaktor czasopisma "Teatr Lalek"
- zmarł 12 września 1970 r. w Krakowie

20.6.07

Zdarzyło się dzisiaj


20.VI.1949 Rozpoczęcie budowy miasta Nowa Huta.

18.6.07

Cytat na ten tydzień


"Nigdy nie zostanie zwyciężony naród, w którym robotnicy i chłopi w większości swej zrozumieli, odczuli i przekonali się, że bronią swojej, Radzieckiej Władzy - władzy ludu pacującego".
W. I. LENIN

-"KR"

14.6.07

Zdarzyło się dzisiaj


14.VI.1944 Wielka bitwa partyzancka na Wzgórzu Porytowym (woj. lubelskie).

14.VI.1944 Uruchomienie pierwszego polskiego reaktora atomowego w Świerku pod Warszawą.

-"KR"