19.9.07

Zdarzyło się dzisiaj


19.XI.1904 Urodził się Paweł Finder, sekretarz generalny KC PPR (zginął w 1944 r.).


19.X.1954 Utworzenie Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy.


-"KR"

17.9.07

Cytat na ten tydzień"Historyczną zasługą naszych partii jest to, że swą działalnością umocniły one przyjażń radziecko-polską, wzbogaciły ją o nową treść, zespoliły wysiłki narodów Polski i Związku Radzieckiego w walce o tryumf socjalizmu i komunizmu."

L. Breżniew

5.9.07

Wiersz na ten tydzieńGdy wieje wiatr historii,
ludziom jak pięknym ptakom
rosną skrzydła, natomiast
trzęsą się portki pętakom.


K. I. Gałczyński


-"KR"