21.6.07

Wiersz na ten tydzień


Krakowskie ubytki


Ubyła
Jedna Mogiła -
Na Nową Hutę się zmieniła.

J. SZTAUDYNGER

- "KR"

O autorze:
- Jan Izydor Sztaudynger urodził się 28 kwietnia 1904 w Krakowie
- studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim
- 1825 r. pierwszy tomik wierszy "Dom mój" ze wstępem Karola Huberta Rostworowskiego
- członek grupy literacko-artystycznej Helion
- 1937-1939 r. pracownik Kuratorium Szkolnego w Poznaniu i wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim
- po wojnie od 1954 roku pracował w Państwowej Szkole Dramatycznej Teatru Lalek w Łodzi
- 1950-1954 r. redaktor czasopisma "Teatr Lalek"
- zmarł 12 września 1970 r. w Krakowie

Brak komentarzy: