21.6.07

Wiersz na ten tydzień


Krakowskie ubytki


Ubyła
Jedna Mogiła -
Na Nową Hutę się zmieniła.

J. SZTAUDYNGER

- "KR"

O autorze:
- Jan Izydor Sztaudynger urodził się 28 kwietnia 1904 w Krakowie
- studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim
- 1825 r. pierwszy tomik wierszy "Dom mój" ze wstępem Karola Huberta Rostworowskiego
- członek grupy literacko-artystycznej Helion
- 1937-1939 r. pracownik Kuratorium Szkolnego w Poznaniu i wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim
- po wojnie od 1954 roku pracował w Państwowej Szkole Dramatycznej Teatru Lalek w Łodzi
- 1950-1954 r. redaktor czasopisma "Teatr Lalek"
- zmarł 12 września 1970 r. w Krakowie

20.6.07

Zdarzyło się dzisiaj


20.VI.1949 Rozpoczęcie budowy miasta Nowa Huta.

18.6.07

Cytat na ten tydzień


"Nigdy nie zostanie zwyciężony naród, w którym robotnicy i chłopi w większości swej zrozumieli, odczuli i przekonali się, że bronią swojej, Radzieckiej Władzy - władzy ludu pacującego".
W. I. LENIN

-"KR"

14.6.07

Zdarzyło się dzisiaj


14.VI.1944 Wielka bitwa partyzancka na Wzgórzu Porytowym (woj. lubelskie).

14.VI.1944 Uruchomienie pierwszego polskiego reaktora atomowego w Świerku pod Warszawą.

-"KR"

12.6.07

Cytat na ten tydzień


"Głównym zadaniem twórczości i działalności w sferze kultury jest jak najbardziej skuteczne kształtowanie postaw ideowych i obywatelskich, rzetelnego stosunku do pracy, więzi narodowej, społecznej i ideowej."
VI ZJAZD PZPR

7.6.07

Kronika Ważniejszych Wydarzeń W Dziedzinie Polskiej Polityki Zagranicznej W Okresie 1944-1973 część II


12.I.194r
Zgromadzenie Ogólne NZ na sesji inauguracyjnej w Londynie wybrało Polskę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa (na okres 2 lat).
14.XI.1946
Rząd Polski wystosował do rządów ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i Francji noty domagające się udziału Polski w obradach nad przygotowaniem traktatu pokojowego z Niemcami.
10.III.1947
Podpisanie w Warszawie Polsko-Czechosłowackiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej.
29.V.1948
Podpisanie w Warszawie Polsko-Bułgarskiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej.
18.VI.1948
Podpisanie w Warszawie Polsko-Węgierskiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej.
26.I.1949
Podpisanie w Warszawie Polsko-Rumuńskiego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej.
20-25.IV.1949
I Światowy Kongres Pokoju w Paryżu.
18.X.1949
Polska uznała Niemiecką Republikę Demokratyczną i nawiązała z nią stosunki dyplomatyczne.
17.X.1952
Na VII Sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ delegacja polska przedłożyła projeky rezolucji "O zapobieżeniu grożbie nowej wojny światowej i utrwaleniu pokoju i przijaznej współpracy między narodami".

-"KR"
koniec części drugiej

6.6.07

Zdarzyło się dzisiaj


6.VI.1944 - lądowanie Wojsk Sprzymierzonych w Normandii. Utworzenie II frontu.

6.VI.1964 - Uruchomienie Zakładów Włókien Sztucznych "Elana" w Toruniu.

-"KR"

5.6.07

Zdarzyło się dzisiaj


5-17.VI.1969 - Międzynarodowa Narada Partii Komunistycznych i Robotniczych w Moskwie.

-"KR"

4.6.07

Przysłowie na ten tydzień


"Kto zostawia po sobie dobrą pamięć, ten będzie miał dwa żywota na ziemi. Jeden przeżyje sam, a drugi jego sława w ustach ludzi."
Sentencja indyjska
-"KR"