17.9.07

Cytat na ten tydzień"Historyczną zasługą naszych partii jest to, że swą działalnością umocniły one przyjażń radziecko-polską, wzbogaciły ją o nową treść, zespoliły wysiłki narodów Polski i Związku Radzieckiego w walce o tryumf socjalizmu i komunizmu."

L. Breżniew

Brak komentarzy: