30.5.07

Zdarzyło się dzisiaj


30.05.1864 - urodził się Feliks Kon, działacz polskiego ruchu robotniczego, Sekretarz Komitetu Wykonawczego Kominternu (zm. w 1941 r.).

-"KR"

parę uwag:
- Feliks Kon z zawodu był historykiem i dziennikarzem.
- członek I Proletariatu.
- w 1884 r. skazany na katorgę.
- uczestnik rewolucji 1905 roku.
- od 1906 r. przewodniczący PPS-Lewicy.
- członek Tymczasowego Rewolucyjnego Komitetu Polski w Białymstoku.
- 1919-22 działacz Komunistycznej Partii Ukrainy oraz Międzynarodówki Komunistycznej.
- od 1922 r. członek Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) - WKP(b).
- 1924-35 członek Międzynarodowej Kontroli Kominternu.
- 1931-33 przewodniczący Ogólnozwiązkowego Komitetu Radiofonii ZSRR.
- 1941 kierownik polskiej sekcji Radia Moskwa.
- redaktor gazet: "Czerwona Gwiazda", "Gazeta Robotnicza", "Nasz kraj" (w ZSRR).
- autor książki "Narodziny wieku".

Słowniczek:
Komintern - Międzynarodówka Komunistyczna (zwana także III Międzynarodówką), międzynarodowa organizacja, która powstała z inicjatywy Lenina w Moskwie w marcu 1919 roku. Została ona założona przez 19 partii komunistycznych.

Brak komentarzy: